Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Jak na žádost o smazání z registru neplatičů

Není zas tak těžké dostat se do registru dlužníků. Stačí málo – opakovaně nezaplatit složenku. Pravidelně se do něj samozřejmě dostávají ti, kteří mají problémy se splácením svých půjček. Jak se ale z registru dlužníků dostat?

Registry neplatičů

Jako registry neplatičů chápeme databáze, v nichž jsou uvedeny osoby a organizace, které jsou pozadu se splácením svých finančních závazků.

Existují dva druhy registrů – pozitivní a negativní. V pozitivních registrech jsou informace o všech subjektech, které mají jakékoliv finanční závazky – tedy i ty, které v pořádku splácejí. V negativních registrech jsou pak pouze ti, kteří mají se splácením potíže.

Účelem takových registrů neplatičů je poskytnout věřitelům informace o spolehlivost potenciálních dlužníků. Díky nim mají větší šanci vyhnout se někomu, kdo by potenciálně mohl mít potíže se splácením.  

Provozovatelé registrů dlužníků se sdružují v organizaci ACCIS, která má celoevropskou působnost.

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (zkráceně CRU) je veden pod správou České národní banky. Jsou v něm uvedeny informace o klientech a jejich pohledávkách u všech domácích i zahraničních bank, které mají pobočky v České republice.

Najdeme zde informace o úvěrových závazcích fyzických osob, podnikatelů i právnických osob. Neuvádí se do něj spotřebitelské úvěry fyzických osob, stejně tak, jako jejich hypoteční úvěry, ručitelské závazky klientů a údaje o depozitních účtech.

Právo nahlížet do Centrálního registru dlužníků mají banky a pobočky zahraničích bank na území České republiky, případně další osoby – ty vyjmenovává zákon.

Bankovní registr klientských informací

Bankovní registr klientských informací (BRKI) shromažďuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce v registru uvedených klientů. Registr vznikl v roce 2002 a jeho provozovatelem je společnost Czech Banking Credit Bureau.

V registru jsou uvedeny osobní údaje klienta (jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, zemi narození, adresa a rodné číslo), dále údaj o vztahu klienta a finanční instituce a hlavně o údaje o tom, jak klient plní či neplní finanční závazky a také zajištění závazků klienta.
Data v Bankovním registru dlužníků jsou aktualizována s měsíční periodicitou.

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací – k dohledání pod zkratkou NRKI – shromažďuje údaje o smluvních vztazích mezi věřiteli a jejich klienty.  Z údajů v databázi lze zjistit údaje o bonitě klienta, jeho důvěryhodnosti a hlavně jejich platební morálce.

V registru jsou uvedeny údaje fyzických i právnických osob. Kromě obvyklých identifikačních údajů jsou zde uvedeny typ produktu, kolik dotyčný splácí či splácel, dále počet úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a také výše pravidelných splátek. Z registru je možné zjistit i historii placení závazků a to, zda je osoba v procesu žádosti o nějaký úvěrový produkt.

Solus – zájmové sdružení právnických osob

Zájmové sdružení právnických osob je nestátním registrem dlužníků. Organizace sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů, např. nebankovní instituce, banky, distributory energií, telekomunikační operátory apod. Solus obsahuje registr FO, registr IČ, dále Pozitivní registr (co to je, na to se podívejte výše), registr neplatných dokladů, insolvenční registr a konečně registr třetích stran.

Možnosti smazání z registru neplatičů

Být uveden v některém z registrů neplatičů není zrovna příjemné ani pro soukromé osoby ani pro firmy. Zvláště, pokud si tito chtějí vzít půjčku nebo hypotéku. Proto se mnozí snaží o to, aby byli vymazáni z registru dlužníků. Děje se tak pomocí přímého oslovení konkrétního registru a podání žádosti. Jak toho docílit?

Solus, zájmové sdružení právnických osob a výmaz

Z registru Solus je možný výmaz, ale pouze za předpokladu uhrazení finančního závazku, kvůli kterému dotyčný v registru je.

Nevíte-li, kvůli které společnosti jste v registru dlužníků Solus, je potřeba si nechat zaslat výpis na základě Žádosti o výpis z registru Solus (fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající), případně Žádost o výpis z registru Solus (právnické osoby).

Aby byl výmaz z registru skutečně proveden, je nutné podat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Většinou jde o součást smlouvy se společností, nejdříve je proto nutné ukončit veškeré smluvní vztahy se společností a poté ještě pro jistotu podat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vyřizování celé žádosti se tím výrazně urychlí.

Nastane-li situace, že vás přesto registr dlužníků neodstraní, máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a to prostřednictvím tzv. žádosti o nápravu.

Centrální registr úvěrů a výmaz

Zde vás bohužel musíme zklamat. Výmaz z Centrálního registru úvěru není možný. Má totiž zákonnou povinnost uchovávat veškeré záznamy i po době splacení úvěrů a to po dalších deset let. O výmaz lze požádat pouze v případě, že jsou nějaké chyby v uvedených údajích. O tom, jaké údaje registr o vás shromažďuje, se můžete dozvědět prostřednictvím žádosti o výpis. Ta bývá zpravidla doručena třicet dní od podání žádosti. Jedná se o službu, která je placena předem. Lidé mají právo žádat pouze a jen o svůj výpis. K ostatním údajům se dostanou pouze banky, zahraniční banky a další osoby, které definuje zákon. Jinak se na údaje vztahuje bankovní tajemství.

Bankovní registr klientských informací a výmaz

V tomto registru jsou uvedeny údaje všech fyzických osob, které někdy čerpaly nebo čerpají jakýkoliv úvěrový produkt. Z tohoto důvodu proto není možné být z této databáze vymazán. Informace jsou v registru uchovávány po celou dobu existence úvěru a ještě další čtyři roky po jeho ukončení. Nedojde-li nakonec k uzavření smlouvy mezi klientem a bankou, je tento údaj v BRKI vedený po dobu jednoho roku od podání žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

Klient však má právo žádat o výpis informací z Bankovního registru klientských informací a to buď osobně, poštou nebo elektronicky pomocí Formuláře žádosti o výpis.

A zjistíte-li, že informace v něm uvedené jsou chybné, nepřesné nebo neúplné, můžete podat Žádost o opravu nepřesných či nepravdivých údajů v Bankovním registru klientských informací.

Nebankovní registr klientských informací a výmaz

Podobně jako v případě Bankovního registru, ani v případě registru nebankovního nelze žádat o výmaz. Máte však samozřejmě právo obrátit se na provozovatele v případě, že objevíte v databázi chybný či nepřesný údaj.

Tuto chybu můžete zjistit z výpisu, o který si požádáte prostřednictvím formuláře Žádost o výpis informací. Žádost je možné podat osobně, nebo ji zaslat poštou. Výpis z registru vám přijde doporučeně poštou do vlastních rukou na dobírku. Vystavení výpisu je samozřejmě zpoplatněné.  

další zajímavé články
  • Jak probíhá vyřizování hypotéky
  • Zdravotní pojištění OSVČ
  • Úskalí internetových nebankovních půjček
  • Americká hypotéka bez registru
  • Kreditní karta pro každého
  • Půjčka v hotovosti stále ještě existuje
  • Jak se vyrovnat s dluhy
  • Jak probíhá exekuce?
  • Jiný název pro půjčku před výplatou? Rozhodně Finská půjčka
  • Kontokorentní úvěr