Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Jak na zrušení registrace k Dani z přidané hodnoty (DPH)

Máte registraci jako plátci DPH a chtěli byste ji zrušit? Můžete. V našem článku vám vysvětlíme jak na to a jak si o zrušení registrace DPH požádat.

Několik informací o DPH

DPH je zkratka ze slov „daň z přidané hodnoty“ a patří mezi příjem do rozpočtu naší země. Řadí se k univerzálním daním a v ČR je zavedena od roku 1993, kdy nahradila daň z obratu. 

Princip DPH je postavený na situaci, kdy se dodavatel registruje jako plátce a musí zaplatit z uskutečněného obchodu stanovenou částku, pokud je zboží či služba předmětem daně. Sazby daně jsou dvě, základní 21 % a snížená 15 %. Česká republika se musí řídit pravidly EU při stanovování sazby daně.

Kdy se podnikatel registruje k DPH

Registrace plátce daně může mít dvě formy. První je dobrovolná a podnikatel se sám rozhodne, že je pro něj výhodnější se registrovat. To nastává zejména v případech, kdy obchoduje se stálými a pro něj důležitými obchodníky, kteří jsou plátci. 

Registrace se provádí na finančním úřadu, pod který podnikatelský objekt spadá. Je možné se registrovat v již probíhajícím podnikání. Jestliže se chce registrovat začínající podnikatel, může tak uskutečnit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Potřebuje k tomu jen jednotný registrační formulář.

V jakých případech je registrace k DPH povinná

V určitých situacích je registrace nařízena podnikateli zákonem. Dochází k tomu v případech kdy obrat společnosti za 12 kalendářních měsíců nebo za kratší dobu činí více než jeden milion korun.

Jestliže tato situace nastane, stane se automaticky plátcem DPH. K tomu dojde od začátku následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byl stanovený obrat překročen. 

Plátce má pak povinnost se do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém došlo k překročení stanovené hranice obratu,  zaregistrovat. Do obratu se počítají i úplaty, které mají souvislost s dodáním zboží nebo služeb. Dále se do něj počítají také platby, u kterých již minul datum splatnosti, ale podnikatel je zaplatil později či vůbec. Naopak se do počítaného obratu nebere v úvahu prodej dlouhodobého majetku.

Existují však i jiné důvody, pro které se musí podnikatel registrovat k DPH, např.: patří ke sdružení, kde je jiný člen plátcem DPH, nabyl majetek privatizací nebo prodejem firmy, jestliže dále podniká po někom, kdo zemřel a byl plátcem a další důvody, které upravuje stanovený zákon. 

Existují i novinky, například identifikovaná osoba, která je plátcem DPH pouze při přeshraničním plnění, ale na domácí půdě je dál neplátcem. To také znamená, že si nemůže zaplacenou DPH odečítat.

Identifikovat se musí taková osoba, která zakoupila zboží v hodnotě vyšší než je 326 tisíc Kč, poskytla službu mimo ČR nebo přijala službu od osoby, která má své podnikatelské sídlo mimo ČR.

Jaké má plátce DPH povinnosti

Jestliže se podnikající registruje k DPH, musí také daň při prodeji svých služeb nebo zboží používat a evidovat daňové doklady.
Po roce 2013 se začala platit DPH z přijatých záloh, dříve to nařízené nebylo. Všechny daňové doklady, a také daňová evidence podnikatele se musí uschovávat po dobu 10 let.

V jakých případech je možné ukončit registraci

Jestliže jste se registrovali k platbě DPH, můžete svou registraci zrušit, ale jen za podmínky, že splníte stanovené předpoklady. Veškeré náležitosti jsou uvedené v § 106 odst. 1 o DPH a je to: 

• Od data účinnosti registrace uplynula doba jednoho roku. V úvahu se bere datum, které je uvedeno na rozhodnutí o registraci.
• Obrat podniku nepřevýšil sumu 1 milion korun za minulých dvanáct kalendářních měsíců a také za předpokladu, že hodnota pořízeného zboží z jiného členského státu EU není vyšší než 326 000 Kč. Počítá se běžný kalendářní rok a také i rok minulý.
• Pokud jsou splněny jiné skutečnosti rozhodné pro zrušení registrace a jsou uvedeny v zákoně.

Jak o zrušení registrace DPH požádat

Pokud jste splnili podmínky pro ukončení registrace, které upravuje zákon, musíte jako další krok řádně vyplnit příslušný dokument „Žádost o zrušení registrace“, který vám dají na příslušném finančním úřadě. 

V žádosti musí být vyplněno, podle kterého zákona chce podnikatel registraci ukončit (odstavce § 106 nebo § 107 zákona o DPH).
Žádost musí být vlastnoručně podepsaná. Svým podpisem podnikající potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou kompletní a pravdivé. Pokud má podnikatel zákonného, stanoveného nebo zvoleného zastupujícího, který tyto věci vyřizuje, podepíše žádost on.

další zajímavé články
  • Půjčka bez doložení příjmu Cetelem
  • Kam s uspořenými penězi? Zkuste spořící účet ING
  • Akce - půjčka 40000 ihned každému
  • Jiný název pro půjčku před výplatou? Rozhodně Finská půjčka
  • Jak na žádost o smazání z registru neplatičů
  • Americká hypotéka
  • ING Konto
  • 3 nejvýhodnější půjčky bez ručitele
  • Půjčka bez registru a zástavy hned
  • Nebankovní půjčky jsou stále velice oblíbené