Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou podmínky

Možná to na první pohled zní jednoduše, ale tak primitivní to není – udělat si dluhy, pak na sebe vyhlásit osobní bankrot a zbavit se tak svých závazků. Tak to určitě nechodí. Jestliže někdo na sebe už podá návrh na osobní bankrot, musí k tomu mít opravdový a vážný důvod. Osobní bankrot by měla být poslední šance, jak dožít. Pokud se chcete zbavit vlastních dluhů tak, že podáte návrh na osobní bankrot, musíte nejen znát jisté informace a opatření, která vás čekají, ale také splnit poměrně tvrdá kritéria, aby soud mohl uznat váš návrh oprávněným a zcela mu vyhovět.

Základními podmínkami, které musíte prokázat, že jste schopni splnit je, že musíte mít stálé zaměstnání, a také musíte do pěti let splatit minimálně třicet procent ze svého dluhu. Přičemž o tom soud rozhoduje na základě vámi doložených dokumentů. Pokud uzná za nemožné, abyste takto část dluhu splatil, je návrh zamítnut.

Takto skutečnost je popsána v insolvenčním zákoně a podává tak lidem, ve velice tíživé životní situaci, možnost řešení a postupný návrat k běžnému životu. Může se totiž stát, že vám dluhy narostou z několika příčin a na jejich splácení dotyčný nemá, není s to je splatit tak, aby mohl přežít, protože neustále narůstají úroky a člověk je tak jakoby na kolotoči, ze kterého není schopen vystoupit.

Aby soud shledal váš návrh oprávněný a dovolil vám uvalit sám na sebe osobní bankrot, je nutné dodržet několik podmínek. Za prvé musí se jednat o dluh u několika věřitelů. Jinými slovy – více dluhů od různých věřitelů, přitom takoví různí věřitelé musí být minimálně dva a více. V žádném případě vám soud nepotvrdí osobní bankrot v případě, že máte sice více dluhů, ale u jednoho věřitele. V takovém případě se ani nenamáhejte dalších kroků, které je nutné v návrhu podat. Další podmínkou je, že od splatnosti těchto dluhů uběhlo více než třicet kalendářních dnů a to z jednoduchého důvodu – soud musí být přesvědčen, že návrh na soud podáváte za předpokladu, že jste se pokusili všemožně svůj závazek vyřešit, ale bohužel jste nebyli úspěšní.

Také je rozhodující, o jaký druh dluhu se jedná. Například pokud je součástí hypotéka, tak soud rozhodně potvrzující razítko nedá – banka totiž může dluh prodat a tíživé břemene se tak jednoduše zbavit.

Pokud jste tedy přesvědčení, že osobní bankrot je jediná možnost, jak se z tíživé situace dostat, pak musíte prokázat soudu vlastní vůli, mimo to musí váš návrh podaný k soudu obsahovat také plán, jak si představujete řešení této velice nepříjemné situace. Vy totiž musíte spolupracovat, zde jde o vás a ne o to, předat své problémy, tak zvané otěže na někoho jiného. V plánu tak musíte popsat, jak si řešení představujete a tím také prokážete, že je to možné zvládnout. Mimo to musíte mít souhlas manžele nebo manželky, protože osobní bankrot zasáhne citelně celý chod domácnosti, o čemž musí váš partner dopředu vědět a udělit tak souhlas a s průběhem být seznámen/a.

Návrh spolu s potřebnými dokumenty se podává na příslušný krajský soud, v kraji vašeho trvalého bydliště. Soud o osobním bankrotu rozhodne na základě příslušných dokumentů a bude vás o tom informovat.

Osobní bankrot je schválen v případě, že jste jako dlužník a nemůžete se za daných okolností jinak dohodnout s věřiteli. To by také mělo být ve vaše vlastní zájmu, se takto dohodnout. Ne každý věřitel se bude chtít dohodnout, takže návrh na osobní bankrot je možná nevyhnutelný. Tuto skutečnost také soudu popište. Bude vám více nakloněn v případě, že jste měl zájem na řešení problému z několik různých úhlů, ale bohužel vám nebylo vyhověno.

Soudu také musíte objasnit to, jak jste k dluhu přišel a proč. Hazardní hry a podobné situace, rozhodně nejsou polehčující okolnost. Naopak. Takto nabitý dluh je ihned smeten ze stolu, protože osobní bankrot lze vyhlásit na člověka, který se bohužel dostal do tíživé situace zcela jinou cestou, než neuváženým chováním. To podobné platí v případě, že jste dluhu dosáhl neuváženými nákupy na úvěr.

K návrhu musíte připojit soupis všech věřitelů, kterým dlužíte. Spolu s tímto seznamem se nutností připojit také souhlas partnera, viz. výše a také přehled všech vašich příjmů. Bude tak potřeba zajít ve vlastním zaměstnání do kanceláře účetní a potvrzení o příjmu si vyžádat. Totéž platí o všech dalších příjmech. Nebude opomenut ani váš majetek. Nutné je sepsat všechno, co vlastníte, ať jde o dům, byt, osobní automobil, ale i chatku a vše, co má jakoukoli hodnotu (třeba i drahý obraz). Aby byl návrh kompletní, je nutné také připojit výpis všech vašich dluhů.

Pokud se na to podíváte sami, je vůbec pro vás reálné, že během pěti let jste schopen splatit minimálně třicet procent svého dluhu? Přitom dluhem je myšlena kompletní dlužná částka, součet od všech věřitelů.

Během celé té doby navíc bude z vašeho platu odváděna částka a vám bude náležet pouze životní minimum na pouhé přežití. V žádném případě taková situace nenastane tak, že si každý měsíc sami určíte, kolik peněz vám bude odcházet na splacení dluhu. Váš zaměstnavatel dostane pokyny od soudu a tak o vaší nepříjemné situaci budou vědět všichni v práci. A nejen tam.

Jestliže vám soud vyhoví a osobní bankrot schválí, pak zasedne celá rada věřitelů a spolu se dohodnou, jak splácení bude probíhat. Bude navrhnut a schválen celý postup, jak v následujících pěti letech bude vše probíhat. Od soudu vám také bude ne navrženo, ale nařízeno prodat svůj majetek. Klidně tak můžete přijít o zmíněnou chatku, osobní automobil a další majetek.

Nutno vědět, že pokud v době splácení, celých pěti letech získáte jiný příjem, tj. výhra v loterii, dědictví apod., ihned vše připadne soudu a následně věřitelům. Tím se vám však dluh nesmaže. Naopak, bude to bráno jako částka navíc, pakliže nepokryje celý dluh. Jedině snad v takovém případě, že získáte částku, která celý dluh pokryje a vy pak jste schopni dluh splatit celý a dříve. V takovou chvíli nastane předčasné splacení a tudíž i konec osobního bankrotu. Již se na vás, jako dlužníka nebudou vztahovat přísná kritéria a pouze životní minimum.

Na celý průběh splácení v průběhu osobního bankrotu dohlíží přidělený insolvenční správce, jež je udělen příslušným soudem. Takový správce musí mít potřebnou kvalifikaci, přísné zkoušky, a musí být bez záznamů rejstříku trestů.

Osobní bankrot je doba ohraničující pět let, během kterých člověk žije jen z životního minima. Jen pokud je dluh splacen dříve a to díky například uvedené výhře v loterii, nebo jiných příjmů, končí dříve. Nutno však podotknout, že takto musí být splacena celá část dluhu. V jiném případě postačí minimálně třicet procent a poté vám soud dluh může odpustit.

Dluh je také možno prominout v případě, že nastanou jisté komplikace ve splácení, které jste jako dlužník nemohl nijak ovlivnit. To už je ale na posouzení insolvenčního správce a příslušného soudu.

Musíte i vědět, že informace o vašem dluhu a splácení je veřejně dostupná na internetu, v insolvenčním rejstříku. Má k němu tak přístup každý. Osobní bankrot je velice nepříjemná situace a člověk si tak sáhne na skutečné dno. Proto, než si půjčíte, několikrát si promyslete, jestli je to pro vás tak moc důležité a zda částku skutečně potřebujete. Pamatujte na všechny okolnosti takového jednání.

další zajímavé články
  • Co je a jak na pasivní finanční příjem
  • Americká hypotéka
  • Jak na žádost o smazání z registru neplatičů
  • Zdravotní pojištění OSVČ
  • Rychlé půjčky bez nahlížení do registru dlužníků
  • Překlenovací úvěr
  • Dědictví ze zákona bez závěti
  • Jak vybrat dobrého finančního poradce
  • Jiný název pro půjčku před výplatou? Rozhodně Finská půjčka
  • Jak probíhá exekuce?