Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr, nebo také meziúvěr, je produkt sloužící klientovi k překlenutí doby mezi uzavřením smlouvy o stavebním spoření a s ní spojeným nárokem na čerpání řádného úvěru. Tento řádný, nebo také klasický úvěr ze stavebního spoření, je totiž vzhledem ke své státní podpoře, omezen několika podmínkami, které způsobují jeho značnou nepružnost. V případě, že si jako klient chcete zažádat o úvěr ke svému stavebnímu spoření, musíte splnit celkem 3 podmínky:

 • vaše smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena nejméně 24 měsíců 
 • zůstatek na vašem účtu musí být ke dni hodnocení pro daný kalendářní měsíc alespoň 40% 
 • cílové spořící částky bodové hodnocení vaší smlouvy o stavebním spoření musí ke dni hodnocení pro daný kalendářní měsíc dosáhnout stanovené výše (tzv. výše hodnotícího čísla)

Pokud klient nesplní kteroukoliv z těchto čtyř podmínek, nemá na čerpání klasického úvěru ze stavebního spoření nárok. Aby ovšem spořitelny byly schopny reagovat na aktuální potřeby klientů, přišly na trh s produktem umožňujícím překonat tuto dobu mezi smlouvou o stavebním spoření a řádným úvěrem.

Překlenovací úvěr může být, stejně jako úvěr ze stavebního spoření, čerpán zálohově, jednorázově i postupně. Přestože je jeho získání výrazně snazší, než získání úvěru klasického, neexistuje na něj právní nárok. Navíc musí klient také splnit několik podmínek, které si stanovuje každá spořitelna. Jedná se v první řadě pochopitelně o uzavřenou smlouvu o stavebním spoření u té konkrétní spořitelny, u které si o úvěr žádáte. Dále je bezpodmínečně vyžadována schopnost klienta splácet tento úvěr (dokazující se předložením pravidelných příjmů), nutnost poskytnout jeho zajištění a nutnost doložit účelové použití překlenovacího úvěru. Mimo jiné je většinou potřeba také naspořit na účet stavebního spoření minimální požadované procento cílové částky, stejně jako u klasického úvěru ze stavebího spoření. Toto procento je však podstatně nižší, než již výše zmíněných 40%, a to obvykle 10% - 30% cílové částky, podle požadavků konkrétní spořitelny. Pokud tedy klient splní všechny podmínky spořitelny, je v závislosti na nich zařazen do některé rizikové skupiny, ze které mu vyplývá úvěr s příslušnou úrokovou sazbou.

Výše překlenovacího úvěru je zpravidla rovna cílové částce stavebního spoření, kterou si klient definuje při podpisu smlouvy. Úvěr tak nikdy nemůže být vyšší, než tato cílová částka, kterou hodlá klient naspořit. Samotný překlenovací úvěr se na konci splatí právě z této přidělené cílové částky. V praxi to znamená, že v momentě kdy začne klient využívat překlenovací úvěr, rozdělí se stavební spoření v podstatě na 2 paralelně probíhající části. Klient je pochopitelně povinen na jedné straně nadále spořit peníze na účet svého stavebního spoření, a to až do výše cílové částky, na straně druhé splácí úroky vyplývající z překlenovacího úvěru. Nevýhodou právě těchto úroků, proti řádnému úvěru ze stavebního spoření, je poněkud paradoxní fakt, že úroky nejsou vypočítávány pouze z částky, která je klientovi půjčena, ale z celkové cílové částky stavebního spoření. Klient tak v důsledku platí i úroky z částky, kterou si sám naspořil.

Samotná výše úroku se odvíjí od toho, jak dlouho již klient spoří a jak dlouho bude úvěr splácet. Může být závislá na cílové částce, výši hodnotícího čísla, naspořeném zůstatku na účtu stavebního spoření a na době, která je potřeba k přidělení cílové částky. Většina spořitelen tak inzeruje úrok, pohybující se v rozmezí 3% a jeho výše je většinou minimálně 6% maximálně 9%. Přičemž úrok se v průběhu překlenovacího úvěru nemění a je vypočítáván neustále z celkové cílové částky. Výhodou je, že tyto úroky je možné odečítat od daňového základu.

Stejně jako jsou konkrétní podmínky, výše akotace a výše úroku závislé na konkrétní spořitelně, liší se také výše poplatků za poskytnutí a roční vedení úvěru. Zatímco poplatek za vedení je cca 250 korun, poplatek za poskytnutí úvěru se odvíjí od výše cílové částky a představuje většinou 1 až 2% z této částky. Je potřeba zmínit se také o specifickém druhu překlenovacího úvěru, tedy tzv. úvěru s nulovou akontací. Jde o účelový úvěr, který nabízí spořitelna klientovi, aniž by byl podmíněn vložením vlastních finančních prostředků. Pokud tedy bude klient potřebovat na rekonstrukci bytu 200tis. uzavře ve spořitelně stavební spoření s cílovou částkou 200tis. a současně s touto smlouvou uzavře i smlouvu o překlenovací úvěr na částku 200tis. Stavební spořitelna mu poskytne celou částku stavebího spoření a pak už je postup stejný jako u klasického překlenovacího úvěru – spoření do výše cílové částky a splácení úroku. Tento produkt je ovšem limitován maximální možnou částkou, kterou je spořitelna ochotna klientovi půjčit, což je většinou 500tis. korun.

další zajímavé články
 • Akce - půjčka 40000 ihned každému
 • Možnosti půjček pro podnikatele
 • Rychlé půjčky bez nahlížení do registru dlužníků
 • Nebankovní půjčky, kde vám opravdu půjčí
 • Nebezpečí přepojištění a podpojištění
 • Konsolidace půjček
 • Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou podmínky
 • Kontokorentní úvěr
 • Půjčka do výplaty na složenku
 • Zdravotní pojištění zaměstnanců