Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Půjčky pro nezaměstnané

Půjčky (úvěry) pro nezaměstnané jsou produkty, které v bankovním sektoru zpravidla nenajdete. Nezaměstnaný klient je pro banku nebo velkou finanční instituci klientem rizikovým, vzhledem k nezaměstnanosti má velmi nízký příjem a není proto zaručeno, zda bude schopen svůj úvěr včas a bez problémů splácet. Půjčky tohoto typu jsou tedy téměř výlučně záležitostí nebankovních finančních institucí.

Jedná se o úvěr bez účelu, klient tedy není povinen dokazovat na co půjčku použije. Současně po něm společnost nežádá čistý záznam ve výpisu z bankovního registru, ani doklad o potvrzení příjmů. Žadatel o tento typ úvěru musí být osoba starší 18ti let a zpravidla mladší 65ti let. Existují společnosti, které nemají omezený maximální věk klienta ke dni splatnosti úvěru, avšak v takovém případě je půjčka podmíněna uzavřením životního pojištění. Je proto nutné, aby klienti starší zhruba 60ti let prokazovali výjimečný zdravotní stav, jinak s nimi nebude pojištění uzavřeno a oni tudíž nebudou mít nárok na uzavření smlouvy o úvěru. Celé vyřízení úvěru je tedy podmíněno pouze doložením žadatelova občanského průkazu a dalšího jednoho průkazu totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz apod.). Některé společnosti současně provádějí kontrolu osobních údajů, jako je místo bydliště a jeho případná změna.

Maximální výše půjčené částky se pohybuje kolem 40 tis. korun, bez nutnosti zajištění úvěru. U vyšších částek, pokud je společnosti nabízejí, je vyžadováno ručení nemovitostí, případně jiným majetkem (automobil, vybavení domácnosti apod.). Zpravidla platí, že je tento typ produktů, vzhledem k rizikovosti klientů, kompenzován velmi vysokou úrokovou sazbou. Jejich přesnou výši je však před samotným podpisem smlouvy velmi obtížné zjistit, protože většina společností stanovuje výši úroků na základě individuálních potřeb klienta. V každém případě je ale třeba se připravit na podstatně vyšší úrok, než jaký je u půjček s doložením výše příjmů, nebo dokonce u bankovních produktů. Je poměrně běžnou záležitostí, že klient tohoto typu půjčky přeplatí původní částku v konečném součtu o 50% - 100% její výše.

Stejně jako výše úrokové sazby se individuálně stanovuje doba splatnosti úvěru. Její minimální doba se pohybuje v průměru kolem jednoho měsíce, maximální možná doba pak kolem 6ti let. Stejně tak se individuálně určuje výše jedné měsíční (týdenní) splátky. Zpravidla potom platí, že čím vyšší je půjčený obnos a čím delší doba splatnosti, tím vyšší sazbou je částky úročena.

Téměř všechny společnosti požadují bezpodmínečně přesné plnění splátkového kalendáře. Pokud klient neuhradí splátku včas, bude čelit neúprosným sankcím a dalším nepříjemnostem s tím spojeným. Přestože je tedy úrok u tohoto úvěru fixní, může se, vinou opožděné úhrady splátky, vyšplhat až na několikanásobek své hodnoty. Vzhledem k tomu, že některé společnosti vědomě využívají tíživé finanční situace klientů a jedná se v tom případě téměř o lichvu, je třeba aby si žadatel důkladně prostudoval smlouvu ještě před jejím podpisem. Nejideálnější variantou je předat ji ke kontrole nezávislému finančnímu odborníkovi. Tato pojistka sice žadatele vyjde na finance navíc, ale může ho zachránit před pozdějšími problémy. Je důležité zaměřit se především na způsob úrokové sazby, tedy zdali je ve smlouvě definována jako týdenní, měsíční nebo roční. Dále je třeba si zkontrolovat dobu splácení, její rozvržení a také samotnou výši splátek. Je třeba zkontrolovat a být obeznámen o výši dalších poplatků souvisejících s vyřízením smlouvy např. odhadem majetku (v případě ručení), poplatkem za vyřízení úvěru apod. V neposlední řadě je nutné detailně se obeznámit se sankcemi hrozícími za opoždění splátky a také s poplatky spojenými s předčasným jednorázovým splacením půjčky (pokud klient vůbec má takovou možnost).

Půjčky pro nezaměstnané mají daleko více nevýhod než výhod. Pokud se případný žadatel ocitne v natolik tíživé situaci, že ji nemůže vyřešit jinou půjčkou, měl by si důkladně promyslet jak velkou částku potřebuje a jak rychle je schopen ji splatit a rozhodně tyto faktory bezdůvodně nenavyšovat nebo neprodlužovat. Faktem zůstává, že pokud klient nemá pravidelný měsíční příjem, logicky nemá z čeho úvěr splácet. Již před podpisem smlouvy tedy vyvstává riziko, že pro klienta bude problém úvěr splatit. V extrémních případech tak může dojít až k exekuci majetku a tím k daleko větším problémům, než stály na počátku žádosti o půjčku pro nezaměstnané.

další zajímavé články
  • Nebankovní půjčky
  • Možnosti půjček pro podnikatele
  • Jak investovat do diamantů
  • Rychlé půjčky bez nahlížení do registru dlužníků
  • Kam s uspořenými penězi? Zkuste spořící účet ING
  • Půjčky do 20 000 Kč snadno a rychle
  • Půjčky pro podnikatele
  • Stavební spoření a další služby od Českomoravské stavební spořitelny
  • ESSOX půjčka online všem
  • Na co si dát pozor při koupi auta?