Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Revolvingový úvěr - opakované čerpání a splácení poskytnuté částky

Revolvingový úvěr je bankovní produkt určený pro podnikatele nebo firmy, fungující na principu opakovaného čerpání a splácení poskytnuté částky. Slovo revolvingový znamená v překladu do češtiny „obnovující se“. Úvěr sám o sobě je tedy stanovený jako krátkodobý, avšak je zde možnost jej neustále obnovovat a tím zajistit firmě možnost manipulace s finančními prostředky ještě před splacením jí vystavených faktur k pohledávkám. Ůvěr se automaticky obnovuje v původní výši v rámci schváleného limitu sjednaného mezi bankou a klientem, jakmile tento část úvěru, nebo celý úvěr, splatí. Dalo by se v podstatě říct, že revolvingový úvěr je „kontokorentem“ pro firmy, avšak narozdíl od kontokorentního úvěru má účelový charakter.

Jinými slovy je revolvigový úvěr určený k financování běžných provozních potřeb firmy, k zaplacení pohledávek nebo nákupu zásob. Čerpat jej můžete samozřejmě v českých korunách, ale ve většině případů i ve vybraných zahraničních měnách.

Stejně jako u všech produktů na trhu, nabízených konkurenčními bankami, i v případě revolvingového úvěru se výhody liší podle vašich potřeb. Banky se v podstatě shodují v požadavcích vedoucích k úspěšnému založení revolvingového úvěru.

Základní podmínka je stanovena skutečností, že revolvigový úvěr je určený výhradně pro fyzické osoby – podnikatele, nebo pro osoby právním, samozřejmostí v případě žádosti o úvěr jsou tedy základní údaje o společnosti, v rámci které hodláte úvěr čerpat, informace o předmětu financování, doklad prokazující právní subjektivitu ve vztahu se společností a minimálně 2-3 ukončená daňová období podnikání společnosti. Současně nesmí být žádné vaše platby Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovně v prodlení a společnost nesmí být předmětem konkurzního řízení, likvidace nebo vyrovnání. Další povinností klienta je potom nutnost vlastnit běžný bankovní účet vedený u té banky u které žádá o úvěr.

Výše úvěru je buď pevně stanovená na určitou maximální částku nebo, což je běžnější forma, je individuálně vypočítána konkrétní firmě, která o úvěr žádá. V praxi je tedy čerpaná výše úvěru regulována podle aktuálního stavu financovaných aktiv a klientových požadavků. Jsou ovšem i banky, které vám půjší konkrétní maximální částku a to až do výše 5 – 10 mil. korun, odvíjející se od způsobu zajištění úvěru. Nejběžnějším způsobem zajištění revolvingového úvěru je pak zajistění pohledávkami z obchodního styku - tedy společností vystavenými fakturami na jejich výrobky, zboží či služby. Méně častým, avšak možným způsobem zajistění je ručení nemovitostí (v takovém případě je banka ochotna dát klientovi k dispozici úvěr až do výše 85% celkové, bankovním odhadcem stanovené hodnoty zastavené nemovitosti). Dalšími možnými způsoby zajištění revolvingového úvoru jsou ručení prostřednictvím bianco směnky (blankosměnky) nebo jednoduché ručení třetí osoby.

Doba, na kterou se smlouva o revolvingový úvěr uzavírá je většinou stanovena na jeden kalendářní rok od jejího založení, s automatickou možností prodloužení na další kalendářní rok. Existují ovšem i banky, které s klientem uzavřou smlouvu tzv. na neurčito a výpovědní lhůtu úvěru si stanoví na 3 měsíce. Tato výpovědní lhůta pak uožňuje klientovi kdykoliv ukončit smluvní vztah bez udání důvodu. Neuvedení konečné splatnosti úvěru také teoreticky usnadňuje náročnost administrativních procesů při ročním zhodnocení, odpadá tedy nutnost vytvářet podepisovat nové smlouvy, případně dodatky.

Zřízení revolvingového úvěru je obvykle bezplatné. Jeho úroková sazba je pohyblivá, stanovuje se individuálně dle firemních výkazů a je splácena, z pravidla u všech bank, jedenkrát měsíčně a pouze z reálně čerpané části úvěrového rámce. Většinou se výška úrokové sazby pohybuje kolem 10 - 20% p.a. Úvěr se pochopitelně začíná úročit od prvního dne započetí jeho čerpání.

V případě, že se klientovi nedopatřením podaří překročení limitu stanoveného pro revolvingový úvěr, okamžitě nastupují sankční úroky pohybující se od 30% výše. Současně se klient též dopustí porušení smluvních podmínek banky.

Revolvingový úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku finančních prostředků, není proto vhodný a neměl by být využíván na financování dlouhodobějších investic.

další zajímavé články
  • Nebankovní hypotéka
  • Jak vydělat peníze na Forexu
  • Zkuste investici do stříbra
  • Výhody a nevýhody aukce půjček
  • Vyberte si férovou půjčku a získejte peníze zdarma!
  • Kontokorentní úvěr
  • Vysvětlení pojmů superhrubá, hrubá a čistá mzda
  • Pojištění odpovědnosti
  • Půjčka bez doložení příjmu
  • Jak na zrušení registrace k Dani z přidané hodnoty (DPH)