Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které je povinné pro každého občana České republiky. Platí tedy zásada, že v každém okamžiku musí mít každý pojištěnec hrazeno pojistné. Kromě zákonného zdravotního pojištění existuje ještě komerční neboli soukromé zdravotní pojištění. Jeho sjednání je však již dobrovolné.

K čemu zdravotní pojištění slouží?

Zdravotní pojištění slouží k zajištění základní zdravotní péče. Z jeho plateb jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony a léky. Na některé léky a zákroky pacient poté doplácí. Na základě zákonného zdravotního pojištění má tak každý občan České republiky nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Pokud někdo zdravotní pojištění neplatí, vzniká mu u dané zdravotní pojišťovny dluh, který bude následně vymáhán.

K čemu zdravotní pojištění neslouží?

Zdravotní pojištění nekryje zdravotní péči za hranicemi České republiky. K tomu je zapotřebí uzavřít cestovní pojištění. Výjimku mohou tvořit mezinárodní dohody nebo úkony, které nelze v ČR provést a jejichž úhrady české zdravotní pojišťovny schválí.

Na základě hrazeného zdravotního pojištění také nevzniká nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci plátce. Nemocenské pojištění je totiž součástí sociálního pojištění. To je povinné pro osoby v pracovním poměru a dobrovolné pro osoby samostatně výdělečné činné.

Kdo je plátcem zdravotního pojištění?

Plátcem zdravotního pojištění může být:

 • sám pojištěnec (tj. osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů)
 • stát (za děti, důchodce, studenty, nezaměstnané registrované na úřadu práce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, osoby ve vězení a další)
 • zaměstnavatel

Za občana v pracovním poměru odvádí zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel. Částka, kterou se zaměstnanec na zdravotním pojištění podílí, mu je strhnuta každý měsíc ze mzdy.

Jaká je výše zdravotního pojištění?

Pro občany v pracovním poměru činí výše zdravotního pojištění 13,5% z vyměřovací základu. Vyměřovacím základem je v tomto případě hrubá mzda. 4,5% se strhává zaměstnanci ze mzdy, zbytek platí zaměstnavatel. Výpočet pojistného se zaokrouhluje vždy na koruny nahoru a platí se v českých korunách. Minimální výše měsíčního pojištění u zaměstnanců činí Kč 1 080,-.

Pro osoby bez zdanitelných příjmů činí výše zdravotního pojištění 13,5% z vyměřovací základu. Vyměřovacím základem je v tomto případě minimální mzda.

Výpočet zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných se provádí z měsíčních příjmů. Od 1.1.2010 došlo ke zvýšení minimálních záloh z Kč 1 590,- na Kč 1 601,-.

Zdravotního pojištění placené státem se vypočítává z vyměřovacího základu ve výši Kč 5 355,-. Měsíční pojistné tak činí Kč 723,-.

Ke změně zákona došlo od 1.1.2010 také v definici „dne platby pojistného“. Za ten již není považován den, kdy platba odejde z účtu plátce, ale den, kdy platba dorazí na účet zdravotní pojišťovny.

Komu se zdravotní pojištění platí?

Úhrady zdravotního pojištění náleží soukromým zdravotním pojišťovnám. Každý občan si může sám zvolit, jakou zdravotní pojišťovnu si vybere. Pojišťovnu lze změnit, a to jednou za rok, k počátku kalendářního čtvrtletí. Změnu pojišťovny je občan povinen do osmi dnů ohlásit úřadu práce nebo zaměstnavateli. Zdravotní pojišťovně je plátce povinen ohlásit taktéž do osmi dnů změnu zaměstnavatele, podnikání nebo evidenci na úřadu práce.

Úhradu za zdravotní péči si vyžádá u zdravotní pojišťovny sám lékař nebo lékárník.

Zdravotní pojištění cizinců

K využití lékařské péče stačí občanům ze zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska platný Evropský průkaz zdravotního pojištění. Cizinci s trvalým pobytem v České republice se stávají povinnými účastníky zdravotního pojištění. Pokud se sami nepřihlásí u vybrané pojišťovny, budou automaticky zaregistrovaní u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Cizinci zdržující se na území České republiky bez trvalého pobytu mají nárok na zdravotní pojištění pouze v případě účasti na nemocenském pojištění. V tomto případě jim bude zdravotní pojišťovnou vystaven průkaz pojištěnce zelené barvy. Po ukončení zaměstnání zaniká také zdravotní pojištění.

Zahraničním turistům, kteří se pohybují na území České republiky, postačí platné cestovní pojištění.

další zajímavé články
 • Jak se vyrovnat s dluhy
 • Zkuste investici do stříbra
 • Půjčíme i živnostníkům - zažádejte si online
 • P2P půjčka - šance pro investory a pro žadatele o úvěr
 • Jak probíhá exekuce?
 • Dědictví ze zákona bez závěti
 • Překlenovací úvěr
 • Úskalí internetových nebankovních půjček
 • Půjčky pro důchodce a seniory
 • Australská hypotéka